Stopzetting Festivo

Ten gevolge van het overlijden van zaakvoerder Hilde De Baets op 30 mei 2022 worden alle activiteiten van Festivo & Festivino stopgezet.

Van harte dank voor uw jarenlang vertrouwen.